Erleb­ni­sreise mit Deutsch – szkolenie dla nauczy­cieli

Erleb­ni­sreise mit Deutsch – szkolenie dla nauczy­cieli

W Czytelni Głównej odbyło się szkolenie dla germa­ni­stów pt.: „Erleb­ni­sreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę“, które popro­wa­dziła Magda­lena Budzyńska ze Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego.

Jest to projekt reali­zo­wany przez Goethe-Institut we współ­pracy z Wydaw­nictem Lektor­Klett, skiero­wany przede wszystkim do szkół podsta­wo­wych w ich nowym, 8‑letnim, kształcie.
Gry językowe, grafiki, plakaty i karty pracy wraz z pomysłami na ich wykorzy­stanie do nauki i promocji języka niemiec­kiego, a wszystko połączone tematyką podróży i zamknięte w jednym pudełku. Jest to pozycja do wypoży­czenia w naszej Medio­tece.

Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt