Aprendizaje activo

Aprendizaje activo

Dla hispanistów odbyły się warsztaty poprowadzone przez Magdalenę Amtmann pt.: „Aprendizaje activo. Métodos y estrategias para la enseñanza de vocabulario en el aula de ELE“, czyli o metodach aktywizujących na lekcji języka hiszpańskiego. Metody te cieszą się ciągle dużym powodzeniem. Najważniejszym elementem zajęć aktywizujących jest to, że uczeń samodzielnie lub w grupie wykonuje jakieś działanie, które sprawia mu satysfakcję, a nie zdaje sobie sprawy, że w ten sposób uczy się i rozwiązuje problemy. Jest to sposób nauczania, w którym nauczyciel nie przekazuje uczniom gotowej wiedzy, lecz stwarza warunki do samodzielnego uczenia się. Prelegent podał gotowe przykłady takich metod.

Katarzyna Krukowska-Cyranowicz
Czytelnia Główna