Kultu­ro­twór­cza rola książki i biblio­teki

Kultu­ro­twór­cza rola książki i biblio­teki

Towarzy­stwo Nauczy­cieli Biblio­te­ka­rzy Szkół Polskich Oddział w Bydgosz­czy zapra­sza nauczy­cieli na konfe­ren­cję pt. „Kultu­ro­twór­cza rola książki i biblio­teki“. Konfe­ren­cja odbędzie się 16 marca 2018 r. na terenie Wyższej Szkoły Gospo­darki w Bydgosz­czy.

Program konfe­ren­cji

Print Friendly, PDF & Email