Wydarze­nia

 2018 >
Styczeń 13
 • 13
  13.Styczeń.Sobota

  Klub Enigma

  13:00 -13:45
  13-01-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­cze­nia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwią­zać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myśle­nia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­co­wać i wykorzy­stać swoje zdolno­ści anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

Print Friendly, PDF & Email