Wyniki konkursu „Moja Psorka”

Wyniki konkursu „Moja Psorka”

Wojewódzki konkurs internetowy przeznaczony dla uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych pt. „Moja Psorka“ trwał od 30.05.2023 r. (godz. 17.00) do 06.06.2023 r. (godz. 21.00). Polegał na wypełnieniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej zawierającego 30 pytań testowych jedno- i wielokrotnego wyboru oraz pytań otwartych, przygotowanych przez pracownika Muzeum Oświaty.

W regulaminowym czasie zarejestrowano odpowiedzi od uczestników z 12 szkół z całego województwa (Bydgoszczy, Lipna, Łochowa, Ostrowitego, Pakości, Samsieczna, Strzelna, Włocławka). Maksymalna liczba punktów, jaką mógł uzyskać uczestnik, wynosiła 34, a średnia punktacja w konkursie wyniosła 26,4.

Komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Gąsiorowska – prezes Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty, Joanna Guzińska – wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty, Joanna Grabowska-Janowiak – kierownik Muzeum Oświaty, Iwona Gurtowska, Ryszard Karczewski – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, dokonała oceny formularzy konkursowych. Po automatycznym zliczeniu punktów za odpowiedzi uczestników na pytania zamknięte oraz przyznaniu punktów za odpowiedzi na pytania otwarte wyłoniono zwycięzców.

Lista laureatów

 1. miejsce: Mateusz Szulc 34 pkt. (30.05.2023 17:36:01) – Szkoła Podstawowa Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem
 2. miejsce: Weronika Kalinowska 32 pkt. (30.05.2023 17:08:15) – Szkoła Podstawowa nr 25 im. Synów Pułków z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy
 3. miejsce: Michał Świtaj 31 pkt. (30.05.2023 20:16:22) – Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Łochowie

Wyróżnienia otrzymują:

 1. Emilia Świtaj 31 pkt. (30.05.2023 20:19:21) – Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Łochowie,
 2. Daniel Miccio 31 pkt. (01.06.2023 00:30:53) – Szkoła Podstawowa nr 18 w Bydgoszczy,
 3. Bartosz Bykowski 31 pkt. (02.06.2023 11:20:18)- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie,
 4. Matylda Chrabąszczewska 31 pkt. (02.06.2023 12:57:18) – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie,
 5. Milena Gurtowska 31 pkt. (05.06.2023 16:58:00) – Szkoła Podstawowa nr 65 w Bydgoszczy,
 6. Maja Mikołajczyk 30 pkt. (02.06.2023 11:24:54) – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie.

Wyróżnienia Dyrektora Biblioteki:

 • Lilianna Ostrowska 29 pkt. (06.06.2023 09:38:59) – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
 • Maja Kulczewska 29 pkt. (06.06.2023 09:47:00) – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości

O terminie i sposobie przekazania nagród i upominków laureaci zostaną poinformowani mailowo. Przypominamy, że warunkiem odebrania nagrody jest dostarczenie wypełnionego formularza zgody rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 2 do regulaminu), którą należy przesłać na adres: muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Konkurs był częścią projektu „Poznaj bydgoskich bohaterów“ realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności.Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030 plus logotypy.