Warsz­taty dekupażu

View Calendar

Warsz­taty dla nauczy­cieli – odkryj w sobie talent, poszerz zain­te­re­so­wania, odkryj nowe pasje!

Dekupaż (déco­upage) — tech­nika zdob­nicza pole­ga­jąca na przy­kle­janiu na odpo­wiednio spre­pa­ro­waną powierzchnię (drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, cera­mika) wzoru wycię­tego z papieru lub serwetki papierowej.