Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna

Zobacz kalen­darz
11-12-2018 10:00 – 12:00

Wykład dr Kata­rzyny Gry­siń­skiej-Jarmuły z UKW w Byd­goszczy.