Egzamin ósmo­kla­sisty

Zobacz kalen­darz

Warsz­taty dla nauczy­cieli języków obcych prowa­dzone przez nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy.