Współczesne polskie bibliotekarstwo

Współczesne polskie bibliotekarstwo

Doktor hab. Ryszard Nowicki, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jest autorem opracowania przybliżającego czytelnikom niektóre aspekty obecnego stanu polskich bibliotek. 

Bogata historia książek i bibliotek w Polsce, z ponad tysiącletnią tradycją, rozpoczęła się w drugiej połowie X wieku wraz z przybyciem czeskiej księżniczki Dobrawy, żony księcia Mieszka I. Za pośrednictwem naszych południowych sąsiadów zostało przyjęte chrześcijaństwo w Polsce, co miało kluczowe znaczenie w szerzeniu umiejętności czytania i pisania. Na przestrzeni wieków rozwijała się kultura piśmiennicza w regionie Wisły, ale było też wiele tragicznych wydarzeń, szczególnie związanych z poważnymi stratami podczas II wojny światowej. Po 1945 r. odbudowano i rozbudowano biblioteki oraz bibliotekarstwo zniszczone wojenną pożogą. Kolejny etap zapoczątkowały zmiany polityczne w Polsce i zniesienie cenzury w latach 1989 – 1990. Polskie wydarzenia polityczne, szeroko komentowane na świecie, doprowadziły do zburzenia muru berlińskiego i upadku bloku państw zależnych od Związku Radzieckiego. Otwarcie na Zachód, współpraca międzynarodowa i możliwość uzyskania finansowania z Unii Europejskiej przyczyniły się do ogromnego postępu w rozwoju technologicznym i cyfrowym. Wsparcie otrzymane z budżetu UE pozwoliło na budowę lub rozbudowę budynków bibliotecznych dostosowanych do potrzeb i oczekiwań użytkowników XXI wieku. Nie oznacza to jednak, że wszystkie problemy z biblioteką zostały rozwiązane. Pojawiły się nowe problemy, między innymi, dotyczące obaw o przyszłość instytucji świadczących usługi, takie jak biblioteki. O ważnej roli polskiego bibliotekarstwa świadczy fakt, że w dniach 19 – 25 lipca 2007 r. 83. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji IFLA odbył się we Wrocławiu. Około 3100 bibliotekarzy ze 118 krajów, w tym wybitni goście z Czech, uczestniczyło w największych i najważniejszych wydarzeniach na świecie związanych z bibliotekarstwem i naukami informacyjnymi. 

Profesor Ryszard Nowicki po zaprezentowaniu historii książek i bibliotek dokonuje przeglądu najważniejszych placówek bibliotecznych w Polsce, w tym cyfrowych. Opisuje cyfrowe projekty: OMNIS, POLONA, Patrimonium. Pisze o kształceniu bibliotekarzy i profesjonalnych czasopismach, a także o przepisach prawnych i nowej architekturze bibliotecznej. Wspomina także o działalności bibliotek pedagogicznych na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Publikacja jest dostępna online w języku czeskim