Warsztaty z żołnierzami

Warsztaty z żołnierzami

Z przyjemnością chciałabym podziękować za przeprowadzenie przez żołnierzy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej cyklu zajęć połączonych z warsztatami w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Zajęcia przygotowano w związku z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO, w niżej wymienionych terminach:

  • 14 marca 2024 r. w godzinach 9:00 – 10:30 oraz 11:00 – 12:30 dla uczniów szkoły podstawowej – prowadzący: st. szer. spec. Joanna Plewacka oraz st. szer. spec. Dariusz Mojżesz,
  • 15 marca 2024 r. w godzinach 9:00 – 10:30 oraz 11:00 – 12:30 dla uczniów szkoły średniej – prowadzący: st. szer. spec. Joanna Plewacka oraz kpr. Łukasz Glaza,
  • 18 marca 2024 r. w godzinach 10:00 – 12:30 dla pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – prowadzący: st. szer. spec. Joanna Plewacka oraz st. szer. spec. Wojciech Sieńko.

W zajęciach wzięły udział 222 osoby.

Warsztaty zostały przygotowane i zrealizowane profesjonalnie. Omawiane treści były przedstawione w sposób interesujący i przystępny, w przyjaznej atmosferze. Żołnierze wykazali się dużym zaangażowaniem oraz wysokim poziomem kompetencji. Dzięki temu uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz pracownicy Biblioteki, znacznie wzbogacili swoją wiedzę odnośnie misji Wojska Polskiego, rekrutacji, znaczenia w obronności państwa.

Dzieci, młodzież, dorośli na spotkaniu z żołnierzami. Niektórzy ubrani w hełmy, maski gazowe, kamizelki ochronne. © PBW

Małgorzata Kalinowska – Muzeum Oświaty w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy