Marka nauczyciela bibliotekarza

Marka nauczyciela bibliotekarza

W siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy odbyło się seminarium pt. „Marka nauczyciela bibliotekarza marką biblioteki szkolnej i biblioteki pedagogicznej”.

Cele seminarium uwzględniały:

  • integrację nauczycieli bibliotekarzy oraz możliwość poznania sposobów i narzędzi do tworzenia marki biblioteki szkolnej i biblioteki pedagogicznej,
  • zaprezentowanie dobrych przykładów, uwzględniających potrzeby użytkowników służące wzmacnianiu marki biblioteki szkolnej i biblioteki pedagogicznej oraz odnoszeniu sukcesów przez nauczycieli bibliotekarzy,
  • promocję wizerunku nauczyciela bibliotekarza jako profesjonalisty dążącego do podnoszenia jakości swojej pracy i kwalifikacji.

Odbiorcami seminarium byli nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz bibliotek pedagogicznych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Wydarzenie zgromadziło kilkudziesięciu uczestników zainteresowanych tytułową problematyką.

Program seminarium

  • Marka osobista bibliotekarza – Paweł Marchel
  • Działania nauczyciela bibliotekarza w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. dra Emila Warmińskiego w Bydgoszczy – Aleksandra Kaczmarek
  • Nieoczywiste aktywności nauczyciela bibliotekarza w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ziemi Świeckiej w Świeciu – Lucyna Wesołowska
  • Szkolny Klub Recenzenta, Witaj przygodo! i inne działania nauczycieli bibliotekarzy w I Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy – Monika Piotrowska, Ewa Zawadzka
  • Jak pasje nauczyciela bibliotekarza służą marce biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach? – Monika Rzońca
  • Czy warto mieć patrona, czyli co Marian Rejewski zawdzięcza Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy? – Ewa Pronobis-Sosnowska, Agnieszka F. Handzel, Alina Melnicka-Zygmunt

Uczestnicy seminarium otrzymali zaświadczenia w formie elektronicznej, potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Udział w seminarium był nieodpłatny.

Seminarium towarzyszyła wystawa książek o patronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy – Marianie Rejewskim.

Galeria zdjęć © PBW

Oprac. Ewa Bedełek