Uczniowie z Łabiszyna

Uczniowie z Łabiszyna

Szósto­kla­siści z Zespołu Szkół w Łabiszynie przyje­chali do biblio­teki, aby wziąć udział w 4-godzin­nych zajęciach w grupach. Kształ­cili kompe­tencje matema­tyczne, dysku­to­wali o znaczeniu wartości w życiu człowieka, obejrzeli wystawę dziadków do orzechów i książek o nich, a także rywali­zo­wali, która grupa pierwsza uwolni się z escape roomu.