Ucyfrowienie zasobów regionalnych – wystawa w bibliotece

Ucyfrowienie zasobów regionalnych – wystawa w bibliotece

Na parterze biblioteki otwarto wystawę planszową prezentującą kolekcje zdigitalizowanych obiektów z zasobów regionalnych instytucji.

Ekspozycja została przygotowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ramach projektu „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju” realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Projektem objęto również kolekcję 400 obiektów z Muzeum Oświaty (wydziału Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy): dokumenty, fotografie, teczki ze spuścizną nauczycieli bydgoskich i z regionu, dokumentujące ich zawodowe i pozazawodowe działania.

Na wystawie zobaczymy obiekty z archiwów rodzinnych J.S. Trajtlera, Wandy i Karola Poznańskich oraz z kolekcji „Pamięć bydgoszczan“.

Celem projektu, realizowanego od sierpnia 2018 r. do lipca 2021 r., jest zwiększenie powszechnego dostępu do wysokiej jakości informacji sektora publicznego ze źródeł nauki oraz umożliwienie ich ponownego wykorzystania poprzez poszerzenie zasobów Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej o 28 tys. unikatowych, nigdy wcześniej nie publikowanych cyfrowo obiektów i 15 tys. nowych elektronicznych opisów bibliograficznych, co łącznie pozwoli uzyskać 43 tys. nowych dokumentów w Internecie.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości 4 599 042,05 zł, w tym 3 892 169,28 zł z funduszy europejskich i został przyjęty w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01 – 00-006/17 dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa“ Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki“ (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Wystawa będzie dostępna dla odwiedzających do połowy maja.

Fragment planszy pt. "Świadkowie pamięci bydgoszczan".

Fragment planszy przedstawiający 6 kobiet przed budynkiem z szyldem "Putz-Geschäft"