Rok C.K. Norwida

Rok C.K. Norwida

Z okazji Roku Cypriana Norwida udostępniamy w hallu biblioteki ekspozycję naszych zbiorów. Prezentujemy zarówno dzieła poety, jak i publikacje poświęcone jego życiu i twórczości. Ozdobą naszej wystawy są reprodukcje rysunków Norwida, który był artystą wszechstronnym – trudnił się również twórczością plastyczną.

Interesującą kolekcję grafiki Norwidowskiej posiada elektroniczna biblioteka „Polona“. My że swojej strony zachęcamy do sięgania do tak bogatego dorobku naszego „czwartego wieszcza“ – zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

© PBW w Bydgoszczy

© PBW w Bydgoszczy

© PBW w Bydgoszczy

© PBW w Bydgoszczy

© PBW w Bydgoszczy

© PBW w Bydgoszczy

© PBW w Bydgoszczy

© PBW w Bydgoszczy

Anna Kraszkiewicz – Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych