Salomea Sujkowska

Salomea Sujkowska

Prezentujemy kolejną postać w cyklu Giganci Medycyny Kujaw i Pomorza.

Autorka prezentacji: Justyna Frelichowska.

Zestawienie bibliograficzne:

Wykaz publikacji dostępnych w wersji online:

Artykuły

 1. Salomea Sujkowska – znana grudziądzanka. Kim była?/ Filip Pietruszewski, Łukasz Karbowski
  https://​lubietubyc​.pomorska​.pl/​s​a​l​o​m​e​a​-​s​u​j​k​o​w​s​k​a​-​z​n​a​n​a​-​g​r​u​d​z​i​a​d​z​a​n​k​a​-​k​i​m​-​b​y​l​a​/​a​r​/​1​2​051795 [dostęp 11 maja 2023 r.]
 2. Salomea Sujkowska – tajna organizacja konspiracyjna „Orzeł Biały” / akta Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
  Zawiera obszerną dokumentację, m.in.: życiorys (maszynopis i rękopis), sprostowania (rękopis), świadectwa pracy, podziękowania, wycinki prasowe.
  https://​kpbc​.umk​.pl/​d​l​i​b​r​a​/​p​u​b​l​i​c​a​t​i​o​n​/​1​7​7​5​1​0​/​e​d​i​t​i​o​n​/​1​7​9​9​2​1​/​c​ontent [dostęp 10 maja 2023 r.]
 3. Początki Klubu Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu
  http://​www​.grudziadz​.kik​.opoka​.org​.pl/​h​i​s​t​o​r​i​a.html [dostęp 12 maja 2023 r.]

Wykaz publikacji dostępnych w wersji drukowanej:

Artykuły

 1. Biały Orzeł i Hipokrates / Winicjusz Schulz // Nowości.- 1996, nr 115, s. 6 – 7
 2. Dr Salomea Sujkowska // Ilustrowany Kurier Polski.- 1992, nr 131, s. 3
 3. Salomea Sujkowska / Michał Ojczyk // Biuletyn.- 1997, nr 1, s. 15
 4. Więzienna wigilia / Władysław Andrusikiewicz // Nike.- 1997, nr 40, s. 23 – 27
 5. Zmarła Salomea Sujkowska / Ilona Rykaczewska // Niedziela.- 1996, nr 48, s. 14
 6. Życiorys Polską pisany / Władysław Andrusikiewicz // Nike.- 1996, nr 33, s. 19 – 22
 7. Doktor Salomea Sujkowska (1912 – 1996) : nekr. / Roman Nowak // Rocznik Grudziądzki.- 1998, T. 13, s. 303 – 304

Książki

 1. Grudziądz : kronika dziejów miasta / Zbigniew Otremba.- Gdańsk : Regnum, 1999.- 138 s.
 2. Salomea Sujkowska / Michał Ojczyk // W: Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939 – 1945 Cz. 3 / pod red. Anny Zakrzewskiej i Elżbiety Zawackiej ; [aut. biogramów Helena Augustowska et al.].- Toruń : Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej“, 1997.- S. 161 – 162

Filmografia:

 1. Znani Nieznani : Salomea Sujkowska // Serwis YouTube​.com » Przejdź do filmu
 2. Małe miejscowości – wielcy ludzie: „Doktor Salomea // TVP 3 Bydgoszcz » Przejdź do filmu