Prezenty z okazji Tygo­dnia Bibliotek

Prezenty z okazji Tygo­dnia Bibliotek

Ibuk Libra udostępnia użyt­kow­nikom plat­formy lite­ra­turę faktu. Od 8 maja przez miesiąc można wybierać z ponad 900 dodat­ko­wych tytułów. Użyt­kow­nicy biblio­teki, którzy jeszcze nie skorzy­stali z kodów PIN, mogą je bezpłatnie uzyskać w wypo­ży­czalni. Zapra­szamy do cało­do­bowej czytelni online!