Podcasty na lekcjach jęz. niemieckiego

Podcasty na lekcjach jęz. niemieckiego

W czytelni głównej odbyły się warsztaty metodyczne “Posłuchaj! Podcasty na lekcji języka niemieckiego” w ramach projektu “sieć ekspertów programu DELFORT”. Poprowadziła je mgr Agnieszka Krajewska na zaproszenie nauczyciela konsultanta z KPCEN w Bydgoszczy. Uczestnicy warsztatów – nauczyciele języka niemieckiego – zostali zapoznani z księgozbiorem niemieckojęzycznym znajdującym się w PBW. Bibliotekarze zaprezentowali również nowości ze zbiorów Medioteki Instytutu Goethego, dostępnych w bibliotece.