Zajęcia o wartościach

Zajęcia o wartościach

27 października 2017 r. gościli w Bibliotece uczniowie klas IV ze Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach w ramach projektu „Poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach“: Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości oraz Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.
Celem pierwszych zajęć było uzmysłowienie dzieciom, jak ważne są wartości w życiu każdego człowieka. Uczniowie definiowali termin „wartość”, nazywali i krótko omawiali podstawowe wartości. Szczególną uwagę zwrócono na zanalizowanie, jak wartości wpływają na działalność człowieka. Dzieci precyzowały, w jakich sytuacjach dochodzi do naruszenia wartości i jakie są tego konsekwencje.
Na kolejnych zajęciach nauczyciel wyjaśnił, że szacunek jest fundamentem wszystkich innych wartości moralnych, a gdy łamane są wartości takie jak uczciwość czy odpowiedzialność, świadczy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z przejęciem słuchały czytanych przez nauczycieli opowiadań, brały aktywny udział w proponowanych zabawach i żywiołowo włączały się w dyskusję.