Historia książki

Historia książki

Uczniowie kl. IV ze Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy uczestniczyli w zajęciach poświęconych historii książki. Zapoznali się z dziejami pisma, książki rękopiśmiennej oraz drukarstw. Poznali rozmaite, właściwe dla różnorodnych krajów i kultur, materiały oraz narzędzia pisarskie. Mieli również okazję obejrzenia wystawy najstarszych druków ze zbiorów biblioteki. Niezwykle entuzjastycznie zareagowali na prezentację nowoczesnych form książek – artystycznie wykonanych amerykańskich pop-up books, a także wydawnictw oferujących treści udostępniane za pomocą aplikacji na telefon komórkowy. Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się na temat swoich doświadczeń czytelniczych oraz dzieliły się swoją wiedzą dotyczącą książki i bibliotek.