Ogłaszamy konkurs na infografikę

Ogłaszamy konkurs na infografikę

Zapraszamy uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie na infografikę pt. „Andrzej Szwalbe i jego życie muzyką pisane”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie infografiki prezentującej informacje o życiu i działalności zawodowej Andrzeja Szwalbego.

Prace konkursowe należy przygotować w dowolnym programie graficznym, a pliki zapisać z rozszerzeniem .pdf, .jpg, .svg lub .png, o minimalnej rozdzielczości 300 dpi. Prace powinny być wysłane na adres: muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl do 22 grudnia 2023 r.

Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych