Nowości pedagogiczne na bibliotecznej półce – kwiecień

Nowości pedagogiczne na bibliotecznej półce – kwiecień

Na okładce książki zdjęcie ludzi siedzących w sali konferencyjnej oraz tytuł książki i nazwa autora.© Wydaw. (Kontr-)rewolucja oświatowa : studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych / Bogusław Śliwerski. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Sygn. 169926, 169927

Planowanie oświatowe w aspekcie prognoz rozwoju kraju ma u nas charakter stricte ideologiczny, a więc adaptacyjny, czyli taki sam, z jakim mieliśmy do czynienia w okresie PRL. Dominuje tu normatywna funkcja założeń i zasad polityki oświatowej, koncentrująca uwagę władz na określaniu celów i treści kształcenia i wychowania z uwzględnieniem stosunku szkolnictwa do spraw nauczania religii. (…) Po trzydziestu latach transformacji mamy w polskiej polityce oświatowej naprzemienność normatywnych imperatywów władzy politycznej w procesie wychowawczym szkół bez jakiegokolwiek odwołania do Konstytucji III RP (…). Nie ma zatem w polityce oświatowej ani planowania oświatowego, które musiałoby odbywać się na podstawie naukowych badań i analiz kluczowych dla edukacji czynników, ani prognozowania oświatowego mającego na celu przewidywanie przyszłych zjawisk na podstawie także naukowych danych, gdyż żaden z ministrów nie wie, jak długo będzie mógł realizować własny (w sensie własnego zaplecza partyjnego) projekt oświatowy.

Ze Wstępu

Na okładce książki odcisk małej dłoni na dużej oraz nazwiska redaktorów, tytuł i logo wydawnictwa.© HarmoniaDiagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD) / redakcja naukowa: Joanna Kwasiborska-Dudek, Danuta Emiluta-Rozya. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020.

Sygn.169934, 169935

Książka jest wynikiem współpracy różnych specjalistów: głównie logopedów, ale także psychologów, pedagogów specjalnych i lekarzy. Są oni nie tylko badaczami zaburzenia ze spektrum autyzmu, ale także praktykami (diagnostami i terapeutami), którzy na co dzień pracują z dziećmi z zaburzeniami o różnym patomechanizmie. W publikacji opisano dostępne na polskim rynku narzędzia (w tym również autorskie), które można wykorzystywać podczas diagnozowania logopedycznego. Recenzowana praca w sposób kompleksowy porusza problematykę diagnozowania trudności w obszarze komunikacji oraz wspierania rozwoju w tym zakresie u małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorders, ASD). Na polskim rynku wydawniczym problematyka ta jest wciąż reprezentowana w niewielkim, niewystarczającym stopniu. (…) Biorąc pod uwagę rolę diagnozy i terapii logopedycznej we wspieraniu osób z ASD, należy tę rozbudowaną, wielowątkową, przygotowaną z dużą erudycją i znajomością rzeczy propozycję wydawniczą powitać z uznaniem i radością. (…) Z książki będą mogli skorzystać przede wszystkim logopedzi, ale także wielu innych profesjonalistów pracujących z dziećmi z ASD.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Pisuli

Na okładce leniwiec z młodym uczepiony do gałęzi, nazwa autora, tytuł i logo wydawnictwa.© FeeriaPomóż dziecku mniej myśleć : o wrażliwych dzieciach, które za bardzo się przejmują / Christel Petitcollin ; przekład: Natalia Wiśniewska. – Wydanie I. – Łódź : Feeria Wydawnictwo, 2020.

Sygn. 169957, 169958

Nadwydajne dzieci potrzebują przede wszystkim tego, aby dorosły poświęcił czas na wyjaśnienie im, kim są, jak funkcjonują i na czym polega ich odmienność. Takie odkrycie czyni cuda. Za każdym razem, kiedy się za to zabieram, rodzice odkrywają, że w ich dziecku dokonała się przemiana“.

Zapewne masz świadomość, że jeśli dotyczy cię problem nadwydajności mentalnej, to twoje dziecko również może nosić w sobie tę cechę. Pamiętasz, ile cierpień przysporzyło ci bycie niezrozumianym przez otoczenie? Nie chcesz przecież, żeby twoja pociecha doświadczyła problemów, którym być może przyszło ci stawiać czoła w dzieciństwie. Rany zadane nadwydajnemu mentalnie dziecku goją się często latami…

Być może dostrzegasz, że twoje dziecko wyróżnia się spośród rówieśników. Czy ma problem z zawieraniem nowych znajomości? Czy zdarza się, że na zwykłe sytuacje reaguje zbyt emocjonalnie? Czy doświadcza w szkole przykrości ze strony kolegów? Nauczyciele mówią, że jest „problematyczne” i „przewrażliwione”? Jeśli oprócz tego odznacza się szczególną wrażliwością, z którą trudno jest ci sobie poradzić, koniecznie przeczytaj tę książkę

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą nadwydajną mentalnie, czy też nie – jeśli szukasz pomocy w kwestii swojego „problematycznego” dziecka, dobrze trafiłeś! Christel Petitcollin, psychoterapeutka i autorka bestsellerowych książek doskonale poznała nadwydajnych mentalnie i wie, jak z posiadania tej szczególnej cechy czerpać ogromną siłę. Dzięki tej książce dowiesz się, jak wychowywać swoje dziecko, dając mu jednocześnie poczucie, że dzięki swojej wrażliwości jest naprawdę wyjątkowe.

Na okładce klasa szkolna z uczniami i nauczycielką, nazwa autora, tytuł, logo wydawnictwa oraz napis: "Zawiera wzory decyzji".© InforPrawa i obowiązki dyrektora szkoły : kompetencje, zadania, odwołanie / Agata Piszko. – Warszawa : Infor, copyright 2020.

Sygn. 169969

Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z prawami i obowiązkami dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, począwszy od powierzenia stanowiska dyrektora szkoły – również w kontekście kontroli sądowej, zadań organu prowadzącego, praw i obowiązków uczestników konkursu – po sposób realizacji tych zadań, problematykę czasu pracy, kompetencji dyrektora, a także odwołania z zajmowanego stanowiska i jego przyczyn.

Opracowanie porusza również zagadnienia powierzenia stanowiska dyrektora osobie niebędącej nauczycielem oraz pojawiające się w tym zakresie wątpliwości natury praktycznej, w tym dotyczące statusu takiej osoby.

Na okładce grafika abstrakcyjna, nazwa autora, tytuł i logotypy wydawnictwa oraz Association Montessori Internationale.© PWNPsychoarytmetyka / Maria Montessori ; ilustracje Van de Manakker ; przekład Marcin Żuchowski ; przedmowa i redakcja naukowa polskiego wydania Sylwia Camarda ; konsultacja matematyczna Jakub Szczepaniak. – Wydanie I. – Warszawa : PWN, 2020.

Sygn. 169970, 169971

Ponad 100 lat temu Maria Montessori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedagogikę, akcentując pracę „dla dziecka” i odkrywając jego naturalny, kierowany wewnętrznymi siłami rozwój. W myśl tej metody dla prawidłowych postępów dziecka należy stworzyć mu przestrzeń pozwalającą na spontaniczność i twórczość oraz umożliwić wszechstronny rozwój psychofizyczny, kulturalny i społeczny. Koncepcja Marii Montessori przyczyniła się do zmiany tego, w jaki sposób pojmujemy dzieciństwo, jaką rolę w społeczeństwie przypisujemy dzieciom i jaką odpowiedzialność za ich kształtowanie – rodzicom.

Psychoarytmetyka“ jest książką, w której Maria Montessori bada, w jaki sposób ludzki umysł przyswaja wiedzę matematyczną – jak arytmetyka, geometria i algebra mogą być przedstawione, by u młodych uczniów wzbudzały zainteresowanie, którego efektem będą koncentracja i zrozumienie.

Na okładce twarz małego chłopca, nazwisko redaktora, tytuł, logo wydawnictwa oraz napis: Wiedza i narzędzia dostosowane do polskich realów".© GWPPsychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży : przewodnik praktyka / redakcja Artur Kołakowski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020.

Sygn. 169972, 169973

Niniejszy przewodnik to nieocenione źródło wiedzy dla osób pracujących terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą. Autorzy – doświadczeni polscy terapeuci – ukazują z praktycznego punktu widzenia zasady, metody oraz niuanse pracy z tą grupą wiekową. Dzielą się swoją wiedzą i warsztatem, wyjaśniając, jak interpretować i realizować ustrukturyzowane programy terapii poznawczo-behawioralnej oraz jak uzupełnia się podejście klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej z trzecią falą terapii behawioralnych. Uwzględniając wszystkie aspekty procesu terapeutycznego, przedstawiają kolejne etapy pracy z dzieckiem od momentu jego pierwszej wizyty z rodzicami w gabinecie, w tym:

  • stawianie diagnozy,
  • tworzenie planu leczenia,
  • zawieranie kontraktu z pacjentem i jego rodzicami,
  • wybór programu terapeutycznego,
  • opracowanie konceptualizacji przypadku,
  • budowane relacji,
  • wzbudzanie motywacji,
  • omawianie trudności w pracy z pacjentem podczas superwizji.

Prezentowane wiadomości zostały zilustrowane przykładami i opisami przypadków leczenia takich zaburzeń, jak: depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, PTSD, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, samookaleczenia, zaburzenia odżywiania, ADHD, agresja i zaburzenia zachowania, choroba tikowa, moczenie nocne oraz zanieczyszczanie się.

Książka zawiera zestaw przydatnych materiałów do wykorzystania w trakcie terapii – zarówno jako podpowiedź dla specjalisty (wzór wywiadu, schemat sesji, wzory kontraktów terapeutycznych, szablony do konceptualizacji), jak i do pracy z dzieckiem i jego rodzicami podczas sesji.

Na okładce twarz dziewczynki malującej żółtą farbą słońce na szybie.© HarmoniaAutyzm w czasie pandemii : wskazówki i uwagi ekspertów, jak radzić sobie w trudnym czasie / Tample Grandin, Carol Stock Kranowitz, Tony Attwood, Carol Gray i 30 innych ekspertów ; przekład: Juliusz Okuniewski, Katarzyna Masłowska, Emilia Skowrońska. – Wydanie I. – Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia Universalis, 2020.

Sygn. 170006, 170007

Zmiany wywołane pandemią COVID-19 – konieczność izolacji i dostosowania się do nowych wymogów sanitarnych, odstępstwa od ustalonego planu dnia, a także zamknięcie szkół i placówek opiekuńczych oraz nauka zdalna – stanowią wyzwanie dla wszystkich. W szczególnej sytuacji znalazły się osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodziny.

Książka „Autyzm w czasie pandemii“ zawiera praktyczne porady i wskazówki, które przydadzą się w tym trudnym okresie, a także w wielu innych sytuacjach życiowych. Autorami poszczególnych rozdziałów publikacji są światowej sławy eksperci w dziedzinie autyzmu, integracji sensorycznej i terapii

Na okładce abstrakcyjna grafika, nazwy autorów, tytuł oraz logo wydawnictwa.© PWNKliniczna psychologia sądowa / Danuta Rode, Karolina Dukała, Joanna Kabzińska, Karolina Zalewska-Łunkiewicz. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : PWN, 2020.

Sygn. 170011

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy tak kompleksowy podręcznik klinicznej psychologii sądowej, rozumianej jako aplikacyjna subdyscyplina psychologii zajmująca się zagadnieniami klinicznymi występującymi w kontekstach prawnych.

Przymiotnik „kliniczna” w tytule książki oznacza, że teoretyczne, metodologiczne i praktyczne problemy psychologii sądowej ujęto przez pryzmat osiągnięć ogólnej aktualnej wiedzy z zakresu psychologii klinicznej.

opis wydawcy

(…) książka jest oryginalnym i ambitnym przedsięwzięciem wydawniczym. Jej podstawowym celem jest zapoznanie polskiego czytelnika z klinicznym kontekstem opiniowania sądowo-psychologicznego, czyli z tą wiedzą psychologiczną, która odnosi podstawowe zadania psychologii sądowej do ogólnego stanu wiedzy psychologicznej. Ta ostatnia jest niezbędna do tego, aby psycholog sądowy wykonywał swoje opiniodawcze zadania rzetelnie i trafnie, zgodnie ze stanem psychologii jako wiedzy i nauki. (…) Praca ma charakter zarówno wieloaspektowy jak i kompletny. Ujęcie wszelkich klinicznych aspektów psychologii sądowej w jednej pozycji wydawniczej jest bezcenne, zarówno dla praktyków psychologów sądowych, jak i osób zajmujących się naukowym wymiarem wspomnianego działu psychologii.

Z recenzji prof. dr. hab. Józefa K. Gierowskiego

Na okładce kobieta i dwie dziewczynki pochylone nad książką, nazwy autorów, tytuł oraz logotypy wydawnictwa i serii wydawniczej.© Wydaw Myślenie pytajne : teoria i kształcenie / Krzysztof J. Szmidt, Elżbieta Płóciennik. - Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Sygn. 170032, 170033

Publikacja dla nauczycieli różnych przedmiotów, pedagogów różnych specjalności, trenerów twórczości, psychologów szkolnych i trenerów grupowych, animatorów kultury – dla wszystkich tych, którym bliskie jest odkrywanie świata wraz z wychowankami. Zawiera oryginalną i pierwszą tak rozwiniętą w polskiej pedagogice teoretyczną koncepcję myślenia pytajnego jako twórczej kompetencji poznawczej, którą warto rozwijać u uczniów we wszystkich kategoriach wieku.

W części metodycznej czytelnik znajdzie modele lekcji twórczego myślenia pytajnego oraz Dydaktyczny Kodeks Nauczyciela Stymulującego Myślenie Pytajne Uczniów, będący rejestrem zasad pomocy uczniom w rozwoju myślenia pytajnego, nie tylko w klasie szkolnej. Zamieszczono tu także czterdzieści wybranych ćwiczeń (dla wszystkich poziomów kształcenia) wraz ze zwięzłymi zasadami prowadzenia tego typu zajęć. Na końcu autorzy proponują Inwentarz Klasy Przyjaznej Myśleniu Pytajnemu Uczniów.

Na okładce wycięte z papieru postacie dorosłych z dziećmi, nazwa autora i tytuł ksiązki.© NotitiaRodzicielstwo zastępcze: diagnoza, krytyka, mozliwości zmian : perspektywa (auto)biograficzna / Rafał Adamczewski. – Bydgoszcz : NOTITIA Oficyna Wydawniczo-Edukacyjna, 2020.

Sygn. 170037, 170038

Problematyką rodzicielstwa zastępczego interesuję się z trzech powodów. Po pierwsze, od kilku już lat pracuję jako koordynator rodzinnej piczy zastępczej, dzięki czemu mam możliwość przyglądania się trudom i radościom rodziców zastępczych i dzieci powierzonych ich opiece. Po drugie, pełnię funkcję kuratora społecznego w sądzie rodzinnym, wobec czego perspektywa mojego przyglądania się uległa poszerzeniu także o ten aspekt. Wreszcie po trzecie, sam miałem okazję być rodzicem zastępczym, dlatego też posiadana przeze mnie wiedza na ten temat wywodzi się również z mojego osobistego doświadczenia. Analizując problematykę zastępczego rodzicielstwa zauważyłem, że biorą w nim udział politycy, dziennikarze, badacze tego obszaru, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz „zwykli” ludzie. W niewielkim stopniu w ten obszar dyskusji zaangażowani są sami zastępczy rodzice, mimo iż to oni są jej podmiotem. Książka niniejsza stanowi pokłosie mojej rozprawy doktorskiej. Zdecydowałem się na jej wydanie, by spróbować oddać głos samym zainteresowanym. Jej celem jest poznanie, opisanie i zrozumienie doświadczeń rodziców zastępczych oraz przedstawienie wskazówek umożliwiających usprawnienie rodzinnych form opieki nad dzieckiem osieroconym.

(Od autora)

Na okładce dziewczynka z uniesionymi przedramionami, nazwa autora, tytuł, logo wydawnictwa i nazwa seria.© DifinSzkoła na miarę ucznia z dysleksją / Teresa Wejner-Jaworska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020.

Sygn. 170050, 170051

Monografia zawiera duży zasób wiedzy na temat dysleksji oraz praktyczne propozycje dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów z dysleksją rozwojową na poziomach wszystkich etapów edukacyjnych. Publikacja przedstawia działania podejmowane i wypracowane przez szkoły, które są propozycjami praktycznych rozwiązań w kwestii dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów z dysleksją. Ukazuje pracę nauczycieli oraz ich skutki przynoszące realne korzyści dla ucznia w obszarze samooceny oraz relacjach nauczyciel – uczeń. Książka przedstawia ocenę oraz oczekiwania rodziców wobec szkół oraz przybliża obraz uczniów z dysleksją rozwojową, ukazując ich samoocenę, relacje z rówieśnikami i marzenia. Publikacja jest kierowana do wizytatorów, dyrektorów szkół, nauczycieli, terapeutów, rodziców dzieci z dysleksją oraz osób z dysleksją.

Na okładce kolorowa grafika z motywem nut, tytuł, nazwa redaktora oraz logotyp wydawnictwa.© Adam MarszałekWspółczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego : tradycja i perspektywy / redakcja naukowa Alicja Delecka-Bury. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020.

Sygn. 170063, 170064

Przedstawiona Czytelnikowi kolejna monografia z cyklu Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego, tym razem o podtytule Tradycja i perspektywy, zrodziła się z potrzeby znalezienia wspólnego mianownika dla wiedzy naukowej i praktyki szkolnej. Zaprezentowane tu teksty są rezultatem corocznych spotkań naukowców i czynnych nauczycieli przedmiotów teoretycznych szkół muzycznych, które odbywają się w ramach Konferencji Naukowo-Metodycznej „Teoria muzyki w praktyce” organizowanej przez Akademię Sztuki i Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne sprzyjają głębokiemu namysłowi nad własnym doświadczeniem zarówno nauczycieli, jak i naukowców. Ten niezwykle skuteczny sposób budowania praktyki zawodowej, a zarazem doskonalenie refleksji nad nią to niezbędne drogi poznania własnego warsztatu pracy, z której świadomie korzysta coraz więcej nauczycieli, wspierając tym samym swój rozwój. Autorzy tekstów prezentowanych w tej monografii jako znawcy rzeczywistości szkolnej i specyfiki specjalistycznej edukacji muzycznej umiejętnie łączą teorię naukową z praktyką edukacyjną, opisując w nich aktualne problemy, zarówno te tradycyjne, jak i perspektywy zastosowania ich w przyszłości.

W związku z tym monografia została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy treści z dziedziny nauk społecznych, dyscyplin psychologii i pedagogiki jako nauk służebnych edukacji muzycznej. Druga jest częścią metodyczną, dotykającą problematyki ich praktycznego wykorzystania dla poszczególnych obowiązkowych przedmiotów kształcenia w szkolnictwie muzycznym.

dr Alicja Delecka-Bury, Akademia Sztuki w Szczecinie

Źródła:

wydawnictwo​.uni​.lodz​.pl
harmonia​.edu​.pl
wydawnictwofeeria​.pl
sklep​.infor​.pl
księgarnia.pwn.pl
gwp​.pl
wydawnictwo​.uni​.lodz​.pl
oficyna​-notitia​.com
difin​.pl
marszalek​.com​.pl