Nowe książki o Bydgoszczy w zbiorach biblioteki

Nowe książki o Bydgoszczy w zbiorach biblioteki

Na okładce książki fragment tunelu oraz napisy: tytuł, nazwa autora i logotyp wydawnictwa.© Agencja Wydawnicza CBSchrony, tunele, ukrycia : Bydgoszcz podziemna w okresie PRL / Krzysztof Drozdowski. – Wydanie I. – Warszawa : Agencja Wydawnicza CB, 2021.
Sygn. 172169p, 172170

Pierwsza monografia, w której zawarto informacje o ponad 100 schronach, tunelach i ukryciach wybudowanych pod budynkami mieszkalnych i pod obiektami użyteczności publicznej (szkoły, teatry, urzędy itp.), a także wykonanych na terenie zakładów przemysłowych w Bydgoszczy po 1945 roku.

Omawiane zabezpieczenia dla ludności były częścią systemu obrony przeciwlotniczej istniejącego w ramach Obrony Cywilnej.

Książka zawiera setki zdjęć i rysunków opisywanych obiektów, dziś w większości już nieistniejących albo całkowicie zdewastowanych.

Na okładce fragment zdjęcia z pomnikiem Łuczniczki i farą bydgoską w tle oraz napisy: nazwa autora i tytuł.© Małgorzata Grosman-JanuchowskaBydgoszcz jest kobietą : opowieść o międzywojniu, która nie pomija kobiet / Małgorzata Grosman. – Wydanie II poszerzone. – Bydgoszcz : Małgorzata Grosman-Januchowska, 2021.
Sygn. 172134p, 172135

Książka opowiada o bydgoszczankach sprzed wieku: nauczycielkach, lekarkach, pisarkach, właścicielkach sklepów, farmaceutkach, malarkach, działaczkach społecznych, aktorkach, pielęgniarkach, powstankach.

Były one bydgoszczankami z urodzenia lub z wyboru, niektóre – gdy już tu przybyły – osiadły w mieście na zawsze, inne po chwili przenosiły się gdzieś dalej. Wszystkie zostawiły jednak po sobie ślad, tworząc wraz z mężczyznami od nowa miasto, które było niemal półtora wieku pod pruskim jarzmem. Tych kobiet nikt dziś jednak nie pamięta, nikt nie honoruje. Wyjątki robi się dla Poli Negri, która miała tu dom i która występowała czasem na tutejszej scenie, dla Wandy Siemaszkowej, która przez chwilę kierowała bydgoskim teatrem, czy dla Wincentyny Teskowej, która do dziś nazywana jest redaktorową, choć była redaktorką z prawdziwego zdarzenia i właścicielką „Dziennika Bydgoskiego”.

Na okładce rycina starej Bydgoszczy, tytuł, oznaczenie tomu oraz nazwa autora.© Wydaw. UKWAntroponimia Bydgoszczy : dziedzictwo kultury miasta i regionu od XV do XVIII wieku. T.1, Imiona / Maria Czaplicka-Jedlikowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020.
Sygn. 169743p, 169744

(…) Monografia Marii Czaplickiej-Jedlikowskiej o antroponimii Bydgoszczy jest wartościowym, bogatym materiałowo naukowym opracowaniem opartym na badaniach własnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem metodologii lingwistyki kulturowej, która stosowana jest we współczesnej literaturze przedmiotu. (…)

Poszerzenie badań o konteksty historyczno-społeczne, geograficzne, a nawet psychologiczne dało założone przez Autorkę efekty. Z pewnością znajdzie czytelników nie tylko wśród onomastów specjalizujących się w antroponimii, ale i wśród zainteresowanych historią i kulturą regionu i miasta Bydgoszczy.

Z recenzji prof. Urszuli Kęsikowej

Na okładce stare fotografie dwóch szkół, tytuł, nazwa autora i serii.© ŚwiadectwoPruskie szkolnictwo średnie w Bydgoszczy w latach 1815 – 1920 / Radosław Michna. – Wydanie I. – Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy „Świadectwo“, 2020.
Sygn. 169754p, 169755pb, 169756

Pierwsza kompleksowa praca o dziejach oświaty bydgoskiej w okresie przedrozbiorowym i w okresie zaboru pruskiego. (…)

Praca w drobiazgowy sposób prezentuje rozwój szkół, ich uczniów, nauczycieli i bazę materiałową. Autor zwraca także uwagę na życie społeczno-polityczne miasta, regencji i prowincji, w którego realiach były osadzone opisywane placówki oświatowe. (…)

Dzięki pracy Autora poznajemy nie tylko dzieje szkół, ale również poszczególnych budynków szkolnych, które przejęte zostały przez władze miasta po powrocie Bydgoszczy do Macierzy i w których do dziś istnieją polskie szkoły średnie.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Alberta Kotowskiego

Na okładce stara fotografia zaułków miasta, nazwa autora, tytuł oraz napis: "Mroczne sekrety przedwojennej Bydgoszczy".© Małgorzata GrosmanHoroskop zbrodni / Małgorzata Grosman. – [Bydgoszcz] : Małgorzata Grosman, 2021.
Sygn. 172144

Rok 1921. Bydgoszcz.

W mieście dochodzi do krwawych zamieszek. Padają strzały, ginie młody mężczyzna.

Andrzej Fąferek, poznański policjant, który gości akurat u krewnych, jest świadkiem tych wydarzeń.

Na szczęście, bo dzięki temu wesprze bydgoskich policjantów w wyjaśnieniu sprawy.

Przy okazji kilkoro niezwykłych bydgoszczan.

Na okładce książki: czołg w otoczeniu ruin miasta, w tle przelatuje samolot. Na górze nazwa autora, poniżej tytuł i logotyp wydawnictwa.© Agencja Wydawnicza CBNa straży Pomorza : walki o Bydgoszcz w styczniu 1945 r. / Krzysztof Drozdowski. – Wydanie I. – Warszawa : Agencja Wydawnicza CB, 2020.

Sygn. 170578p, 170579

W swojej nowej książce Krzysztof Drozdowski przypomina epizod z ostatnich miesięcy II wojny światowej trwające prawie siedem dni walki o wyzwolenie Bydgoszczy w styczniu 1945 roku. Początkowo miasta nad Brdą miało być włączone w linię niemieckich miast-twierdz, jak Toruń i Grudziądz. Tak się jednak ostatecznie nie stało. W mieście przygotowano jedynie kilka umocnionych punktów oporu, m.in w dyrekcji kolei, dyrekcji poczty, rzeźni miejskiej, szpitalu garnizonowych i szkole artylerii. W walkach o miasto oprócz oddziałów Armii Czerwonej brały udział jednostki Wojska Polskiego, w tym 1. Brygada Pancerna, 8. i 9. pułki piechoty 3 Dywizji Piechoty oraz 1. Samodzielna Brygada Kawalerii. W bitwie o Bydgoszcz, którą trzeba rozpatrywać łącznie z działaniami w regionie i na przedpolu miasta, Niemcy stracili około 1000 zabitych żołnierzy. Zginęło także ponad 2000 żołnierzy sowieckich, a straty polskie wyniosły ponad 100 zabitych. Autor obszernie przedstawił niemiecki garnizon w Bydgoszczy oraz włączył do książki relacje czterech niemieckich oficerów i żołnierzy, w tym komendanta obrony miasta płk. P. Wutha. Tekst książki wzbogaca ponad 60 zdjęć dokumentalnych i 7 map.

Na okładce książki: zarys mapy, gwiazda Dawida, tytuł, nazwa redaktora i logotyp wydawnictwa.© Adam MarszałekŻydzi w Fordonie : dzieje, kultura, zabytki : zbiór studiów / pod redakcją Tomasza Kawskiego. – Wydanie trzecie, uzupełnione. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
Sygn. 170893p, 170894

Do rąk Czytelników trafia trzecie wydanie pracy, na którą składają się teksty traktujące o społeczności żydowskiej mieszkającej od wieków w Fordonie.

Autorzy każdego z nich rozpatrują jej dzieje w innym ujęciu, począwszy od wątku historycznego, przez informacje o zabytkach kultury materialnej, a skończywszy na wynikach badań archeologicznych, archiwistycznych, architektonicznych i dendrochronologicznych.

Teksty, pomimo tematycznej odmienności, wzajemnie się uzupełniają. Nie należy jednak traktować ich jako skończonych. Każdy z Autorów ma świadomość, że prezentowane treści wymagają twórczych uzupełnień. Wydaje się, że niezbędnym byłoby podjęcie, na znacznie szerszą skalę, interdyscyplinarnych badań nad nieistniejącymi już żydowskimi społecznościami w regionie kujawsko-pomorskim.

Ze Wstępu

Na okładce zdjęcia znanych miejsc Bydgoszczy.© Księży MłynBydgoszcz : 99 miejsc / autor zdjęć: Rafał Tomczyk. – Wydanie 1. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2020.
Sygn. 170536p, 170537

Wybierzmy się na spacer po najpiękniejszych miejscach Bydgoszczy – polskiej „Wenecji Północy”. Odwiedźmy malowniczą starówkę, dawne spichrze oraz młyny. W obiektywie Rafała Tomczyka zobaczymy nie tylko zabytki tego wyjątkowego miasta, ale również jego nowoczesną architekturę.

Przy każdym obiekcie umieszczono podstawowe dane – pierwotną oraz obecną nazwę, autora projektu, lata budowy i przebudowy.

Źródła opisów i okładek:
cbwydawnictwo​.com
wydawnictwo​.ukw​.edu​.pl
km​.com​.pl
marszałek.com.pl
harmonia​.edu​.pl
impulsoficyna​.com​.pl
sbp​.pl
wydawnictwo​.uni​.lodz​.pl
libron​.pl