Nowości nie tylko dla bibliotekarzy…

Nowości nie tylko dla bibliotekarzy…

Okładka książki "Wiedza, gust, kompetencje"© SBPWiedza, gust, kompetencje : kultura literacka, teatralna, czytelnicza i cyfrowa we współczesnej bibliotece (na przykładzie województwa lubuskiego) / Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020.
Sygn. 170059pb,

Kształtowanie kultury literackiej, teatralnej, czytelniczej i cyfrowej jest jednocześnie rozwijaniem kompetencji. Powodzenie w tym obszarze zależne jest jednak od wiedzy i współpracy pośredników inicjacji czytelniczej, teatralnej i cyfrowej. Przykłady przytoczone w niniejszej publikacji odwołują się do form i metod pracy z użytkownikiem. Wskazują potrzebę łączenia pracy bibliotecznej z innymi elementami oddziaływania społecznego.

Wiedza, gust i kompetencje to składowe efektywnego porozumienia i komunikowania się z odbiorcami różnego typu przekazów, poprzez które biblioteki zaspokajają potrzeby w zakresie edukacji, doznań emocjonalnych i rozrywki, a przede kształcą umiejętność rozumienia i mądrego przetwarzania tekstów kultury.


Okładka książki "Seniorzy w bibliotece i ich pierwsze kroki w cyfrowy świat"© SBPSeniorzy w bibliotece i ich pierwsze kroki w cyfrowy świat : wybór konspektów zajęć / Marcin Blicharski. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020.
Sygn. 169725PB, 169726

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy już to robią motywuje do dalszej pracy.

Konspekty podsuwają pomysły i inspirują do działań.

Marcin Blicharski dzieli się swoimi doświadczeniami z pracy na rzecz osób starszych – seniorów, których nazywa „młodzieżą w wieku dojrzałym”.


Okładka książki "Ślady sacrum w literaturze dla dzieci"© SBPŚlady sacrum w literaturze dla dzieci : studia i szkice / Grażyna Lewandowicz-Nosal. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020.
Sygn. 169731, 169732

Niniejsza książka, już jedenasta z serii „Biblioteka – Dzieci – Młodzież” autorstwa dr Grażyny Lewandowicz-Nosal przedstawia ślady sacrum w literaturze dla dzieci. Publikacja jest zbiorem interesujących tekstów, które powstały w różnym czasie i różnych okolicznościach.

Tom rozpoczyna artykuł, w którym Autorka analizuje postać księdza w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży do roku 1990, klamrą kończącą jest rozdział pt. „Ksiądz na bis” będący podjęciem tego samego tematu dwadzieścia lat później. Pozostałe teksty są ułożone chronologicznie w porządku publikowania omawianych w nich utworów. Całość została poprzedzona krótkim przeglądem aktualnych badań nad książką religijną dla dzieci i sferą sacrum.


Okładka książki "Biblioteka i ludzie"© SBPBiblioteka i ludzie : motyw książki w wybranych przekładach powieści obcej po roku 1989 = Library and people : book theme in selected translations of a foreign novel after 1989 / Ewelina Palian-Kobiela. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020.
Sygn. 169930pb, 169931

[…] Autorka podejmuje analizę mało rozpoznanego problemu obecności książki jako rekwizytu, motywu i tematu utworów literackich powstałych u schyłku XX i początku XXI wieku, a także motywów samej książki pokrewnych – portretów ludzi księgi – bibliotekarzy, księgarzy, antykwariuszy, czytelników i miejsc z książką związanych. […]

Interpretacje Autorki są szczególnie ważne współcześnie – w obliczu narastającego z dużym dynamizmem kryzysu czytelnictwa omówione w rozprawie utwory i analizowane motywy mogą stanowić podstawę nie tylko dalszych studiów, ale również działań animacyjnych skupionych wobec książki, biblioteki i czytelnika. Pozycja ciekawa, ważna i ogromnie potrzebna.

Z recenzji prof. UW, dra hab. Grzegorza Leszczyńskiego


Okładka książki "Nieznane losy autorów lektur szkolnych"© FrondaNieznane losy autorów lektur szkolnych : wstydliwe tajemnice mistrzów pióra / Sławomir Koper ; ilustracje współczesne Jan Tatura. – Warszawa : Fronda, © copyright 2020.
Sygn. 169951, 169952

Kolejna porcja smakowitych historii dotyczących klasyków literatury. Pierwszy zbiór opowieści pt. Sekretne życie autorów lektur szkolnych stał się bestsellerem.


Źródła:

sbp​.pl
atut​.pl
fronda​.pl