Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Data nawiązuje do przyjęcia Deklaracji na Temat Zasad Tolerancji oraz Planu Działań 16 listopada 1995 roku przez państwa członkowskie UNESCO.

Dzień ten odnosi się do szacunku, akceptacji, tolerancji różnorodności kultur na całym świecie. Działania na rzecz promowania tolerancji skierowane są do placówek oświatowych oraz całego społeczeństwa. Dzień jest również okazją do głębszej refleksji nad przyczynami nietolerancyjnych zachowań.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy co roku upamiętnia ten dzień, przygotowując wystawy oraz zestawienia bibliograficzne najnowszych zbiorów, dotyczące tematu szacunku i tolerancji.

Tolerancja