Konkurs dla uczniów i stu­dentów

Konkurs dla uczniów i stu­dentów

Konkurs Came­ri­mage dla uczniów i stu­dentów z woj. kujawsko-pomor­skiego.
Do wygrania wej­ściówki na Came­ri­mage. Jak je zdobyć?
Musisz:
→ mieć 15 – 21 lat
→ być uczniem szkoły ponad­pod­sta­wowej lub stu­dentem na terenie woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego
→ napisać krótki artykuł (500‑1000 słów) na temat „Z czym kojarzy mi się festiwal Came­ri­mage? Dla­czego warto wziąć w nim udział?”

Więcej infor­macji na stronie Came­ri­mage.