Polityka oświatowa

Polityka oświatowa

Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2017/2018 ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  • Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  • Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Dokument MEN