Inauguracja 7. edycji zajęć

Inauguracja 7. edycji zajęć

Rozpoczęliśmy siódmą edycję Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zatytułowaną „Biblioteka skarbnicą wiedzy – książki znane i nieznane”.
Inauguracyjne spotkania, które poświęcone były twórczości Jana Brzechwy ze szczególnym uwzględnieniem „Akademii pana Kleksa” odbyły się 26 i 27 września br. Uczestniczyli w nich uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy.
Zajęcia obejmowały prezentację dotyczącą postaci i dorobku literackiego Jana Brzechwy, pogadankę na temat wartości i roli głośnego czytania oraz idei kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważniejszym elementem było głośne czytanie fragmentów „Akademii pana Kleksa”. W dalszej części zajęć dzieci miały okazję poznać przedmioty nauczane w Akademii pana Kleksa: kleksografię i przędzenie liter i samodzielnie wykonać inicjał swojego imienia z muliny oraz spróbować pisania piórem i atramentem. Zajęciom towarzyszyła wystawa książek autora, a na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w październiku.