Grajmy i uczmy się języków obcych – rozstrzygnięcie konkursu

Grajmy i uczmy się języków obcych – rozstrzygnięcie konkursu

II Wojewódzki Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zaprojektowanie i wykonanie gry dydaktycznej do nauki języka obcego „Grajmy i uczmy się języków obcych” zorganizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy został rozstrzygnięty. Celem konkursu było upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, popularyzacja aktywizujących metod nauczania oraz rozwijanie kreatywności nauczycieli.

Komisja Konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac według następujących kryteriów:

  • oryginalność i pomysłowość,
  • merytoryczność,
  • przejrzystość oraz komunikatywność opisu, instrukcji/zasad gry,
  • poprawność językowa,
  • estetyka wykonania.

Laureatem konkursu została Alicja Fafińska-Celińska, nauczycielka języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 60 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.

Wyróżnienie otrzymała Justyna Jackowska, nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie.

Serdecznie gratulujemy!

Oprac. Sandra Kurdynowska