Europejski Dzień Języków 2022

Europejski Dzień Języków 2022

26 września został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Dniem Języków. Jego najważniejszymi przesłaniami są: różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka języków obcych przez całe życie. Wydarzenie to ma również podkreślić znaczenie wszystkich języków jakimi porozumiewamy się w Europie. Na świecie używanych jest ponad 7 tysięcy języków. To ważne dziedzictwo świadczące o naszej tożsamości, dlatego we wrześniu mieszkańcy starego kontynentu uczestniczą w tym święcie, biorąc udział w licznych imprezach kulturalnych.

Z okazji tego dnia, nasza biblioteka poleca nowości z zakresu metodyki nauczania języków obcych:

Zarysy czterech postaci na okładce książki. Dodatkowo napisy: Metodyka nauczania, nazwa autorki, tytuł oraz logotypy wydawnictwa i serii wydawniczej.© UniversitasPlanowanie lekcji języka obcego : podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych / Iwona Janowska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, © copyright 2022.- 191, [4] s.

Sygnatura: M 172336

Uśmiechnięty rudy chłopiec w okularach z książką na głowie. Na okładce jeszcze nazwa autorki, tytuł i logotyp wydawnictwa.© Impuls

Niezwykłe dzieci, nieobce języki : o indywidualizacji w kształceniu językowym / Katarzyna Karpińska-Szaj. – Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2022.- 115 s.

Sygnatura: M 172337, M 172338

Dwa zdjęcia nauczycieli z dziećmi w czasie lekcji na okładce książki oraz nazwa autorki, tytuł i logotyp wydawnictwa.© Adam MarszałekNauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną : teoria i praktyka / Katarzyna Sowa-Bacia. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021.- 119 s.

Sygnatura: M 171913

Na okładce fragment alfabetu pisany różną czcionką oraz napisy: nazwa autora, tytuł i logotyp wydawnictwa.© ImpulsOtwarte formy uczenia się i nauczania języków obcych / Beata Anna Peć. – Wydanie I. – Kraków : Impuls , 2021.- 339 s.

Sygnatura: M 171771, M 171772

Na okładce książki otoczaki ułożone jeden na drugim na piaszczystym podłożu oraz tytuł i logotyp wydawnictwa. © Wydaw. UWRozmowy o glottodydaktyce : studia ofiarowane Profesor Jolancie Sujeckiej-Zając / redakcja naukowa Anna Jaroszewska, Radosław Kucharczyk, Maciej Smuk, Krystyna Szymankiewicz. – Wydanie 1. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.- 293 s.

Sygnatura: M 172343

Na okładce książki nazwa autora, tytuł i logotyp wydawnictwa oraz wieża Eiffle'a tancerka flamenco i Big Ben i czerwona budka telefoniczna. © PWNDydaktyka języków obcych : wprowadzenie / Przemysław E. Gębal. – Wydanie I – 1 dodruk. – Warszawa : PWN, 2020.- 508 s.

Okładka książki z tytułem w języku polskim i angielskim.© Wydaw. UWKompetencje XXI wieku : certyfikacja biegłości językowej = Competences of the 21st century : certification of language proficiency / redakcja naukowa: Andrzej Dąbrowski, Radosław Kucharczyk, Agnieszka Leńko-Szymańska, Jolanta Sujecka-Zając. – Wydanie 1. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.- 271 s.

Sygnatura: M 171292

Sygnatura: M 168584, p 168583

Okładka książki z tytułem i nazwą wydawnictwa.© Wydaw. UGTranslatoryka i glottodydaktyka : od teorii do praktyki / pod redakcją Magdaleny Grabowskiej, Jolanty Hine, Adama Jarosza i Joanny Mampe. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.- 251 s.

Sygnatura: M 172357

Alina Melnicka- Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyranowicz


Zdobądź świadectwo
ukończenia konkursu językowego:
Wyzwanie językowe Europejskiego Dnia Języków