Europejski Dzień Języków 2020

Europejski Dzień Języków 2020

Biblioteka zaprasza do wspólnego świętowania językowego bogactwa Europy. Dołącz do 800 milionów Europejczyków celebrujących ponad 200 języków europejskich, 24 języki urzędowe UE, około 60 języków regionalnych oraz liczne dialekty podczas Europejskiego Dnia Języków!

Prezentacja: Tomasz Szulc, Katarzyna Krukowska-Cyranowicz, Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostępniania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Główne cele tego wyjątkowego święta doskonale realizują dewizę Unii Europejskiej – „Zjednoczona Europa w różnorodności”. Z jednej strony obchody zwracają uwagę na różnorodność językową oraz kulturową państw europejskich jako wartości, które powinniśmy pielęgnować i dzięki którym możemy osiągnąć większe zrozumienie pomiędzy narodami. Z drugiej zaś podkreślają znaczenie wielojęzyczności we współczesnym świecie, bo to właśnie dzięki niej możemy porozumiewać się i komunikować bez granic w jednej, wspólnej Europie. Dzień ten zachęca również do nauki języków obcych przez całe życie, nie tylko w trybie edukacji szkolnej, ale także poza nim – na potrzeby kariery zawodowej, czy też dla własnej przyjemności.