Dziecięca Akademia Czytania Bajek w biało-czerwonych barwach

Dziecięca Akademia Czytania Bajek w biało-czerwonych barwach

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Narodowe Trzeciego Maja były okazją do zorganizowania zajęć edukacyjnych zatytułowanych „Znam barwy i symbole narodowe”, w których wzięli udział uczniowie klas I‑III szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolne. Celem spotkań było kształtowanie szacunku dla symboli narodowych, budzenie poczucia tożsamości, rozwijanie zainteresowań historią naszego kraju, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

Najważniejszą częścią zajęć, po krótkiej pogadance na temat symboli narodowych, było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki wykorzystaliśmy fragmenty książek: „Poradnik małego patrioty” Marcina Przewoźnika, „Czy znasz ten kraj?” Aleksandry Plec i Marzenny Skoczylas, „ABC małego patrioty” Janusza Puskarza oraz legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotomskiej „Legendy polskie”.

W sali Akademii została przygotowana wystawka książek dla najmłodszych o tematyce patriotycznej z księgozbioru biblioteki. Ważnym punktem zajęć było rozwiązywanie quizu na temat czytanych utworów oraz wykonywanie kokardy narodowej, zwanej kotylionem, w biało-czerwonych barwach.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów