Dni bez kar

Dni bez kar

Od 8 do 15 maja 2023 r. biblioteka nie będzie pobierać kar za nieterminowy zwrot zbiorów. Prosimy o sprawdzenie swoich kont czytelniczych, czy nie są przekroczone terminy zwrotu książek. Osoby, które utraciły hasła do logowania mogą skorzystać w katalogu z opcji „nie pamiętam hasła“ lub skontaktować się telefonicznie z Wypożyczalnią. Zbiory biblioteczne można oddać również za pośrednictwem innych osób lub poczty. Prosimy o skorzystanie z tej możliwości.