Dostęp do pełnych tekstów czasopism

Dostęp do pełnych tekstów czasopism

Linki do czasopism online, z których można korzystać za darmo. Zachęcamy do korzystania z zasobów Internetu. (Lista zaktualizowana 27.03.2020).

Alkoholizm i Narkomania – zeszyty aktualne oraz archiwalne od roku 1988

Architektura Krajobrazu – archiwum zawiera numery z lat 2001 – 2019

Autyzm – dostępne numery 5 – 12

Bezpieczeństwo Narodowe – numery 1 – 42 z lat 2006 – 2018 czasopisma wydawanego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Chowanna – archiwum za lata 1993 – 2016

Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka – artykuły z lat 2002 – 2019

Edukacja Dorosłych – dostęp do numerów z lat 2010 – 2019

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce – dostępne artykuły z lat 2012 – 2019

Edukacja Humanistyczna – dostępne artykuły z lat 2013 – 2019

Edukacja Ustawiczna Dorosłych – dostęp do czasopism od roku 1993

Języki Obce w Szkole: czasopismo dla nauczycieli: [angielski, francuski, hiszpański, łaciński, niemiecki, rosyjski, włoski] – dostępne archiwum egzemplarzy z lat 2004 – 2014

Konteksty Kultury – kwartalnik poświęcony literaturoznawstwu, dostępne tomy z lat 2011 – 2019

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki – dostępne numery z lat 2018 – 2019 oraz archiwum obejmujące lata 1956 – 2010

Kwartalnik Pedagogiczny – dostępne numery z lat 2015 – 2019

Nauczyciel i Szkoła – dostępne numery z lat 2017 – 2019

Niepełnosprawność : dyskursy pedagogiki specjalnej – dostępne numery 1 – 36 z lat 2009 – 2019

Pedagogika Społeczna – dostępne numery z lat 2011 – 2019

Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – dostępne numery z lat 2006 – 2019

Probacja – kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości, na stronie archiwum numerów z lat 2009 – 2018 oraz dostęp do numerów z 2019

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze – otwarty dostęp do artykułów z lat 2009 – 2019

Przegląd Więziennictwa Polskiego – archiwum numerów z lat 2015 – 2019

Psychologia Rozwojowa – dostęp do numerów z lat 2010 – 2019

Rocznik Administracji Publicznej – numery 1 – 4 z lat 2015 – 2018

Rocznik Kognitywistyczny – zawiera artykuły m.in z następujących dziedzin wiedzy: sztuczna inteligencja, filozofia umysłu, filozofia języka, neuropsychologia, neuronauka; dostępne są tomy 2 – 11 z lat 2008 – 2018

Szkoła Specjalna – numery czasopisma od 2009

Wychowanie w Rodzinie – tomy 1 – 18 z lat 2011 – 2018

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia – czasopismo, które łączy zagadnienia zdrowia publicznego z problemami funkcjonowania ochrony zdrowia; dostępne numery za lata 2009 – 2019

Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego – zeszyty 1 – 9 z lat 2009 – 2019

Zeszyty Pracy Socjalnej – dostępne z lat 2013 – 2019

Więcej tytułów:
http://​bazhum​.muzhp​.pl/ – baza czasopism humanistycznych
http://​www​.ejournals​.eu/ – portal czasopism naukowych