Książka na czasie

Książka na czasie

Jakie są zasady rozprze­strze­niania się wirusów, mód i idei? Co nimi rządzi, według jakich zasad się roznoszą? I co nam mówią o naszym życiu?

Adam Kucharski, profesor London School of Hygiene and Tropical Medi­cine, w pasjo­nu­jący sposób opowiada o epidemiach.

Świetna lektura! Trudno wyobrazić sobie bardziej aktu­alną książkę…