Warsztaty online prowadzone w ramach Amazon <span class="caps">STEM</span> Kindloteka

Warsztaty online prowadzone w ramach Amazon STEM Kindloteka

Skrót STEM pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów Science – Nauka, Technology – Technologia, Engineering – Inżynieria, Math – Matematyka. Edukacja STEM polega na łączeniu aktywności z zakresu przynajmniej dwóch dyscyplin, ale jest również filozofią zdobywania wiedzy w taki sposób, w jaki odbywa się to wszystko w normalnym życiu. Warsztat online pozwoli każdemu uczestnikowi rozpocząć prace nawet z najmłodszymi dziećmi. Każdy z webinarów Amazon STEM Kindloteka będzie przedstawiał inne treści, pomysły i eksperymenty.

Warsztaty tematyczne

Temat: Koduj z Amazon STEM Kindloteką – zabawy na papierze!
Opis: Nauka programowania to nie tylko skomplikowane algorytmy i ślęczenie przed komputerem! Zapraszamy na spotkanie, na którym dowiecie się jak zorganizować fantastyczne zajęcia, na które potrzebne będą tylko kartki papieru, coś do pisania i otwarta głowa.
Czas trwania: 90 minut
Dla kogo: Dla wszystkich chętnych edukatorów, nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców
Gdzie: STEM Kindloteka dla Każdego! (logowanie)
Kiedy: 24 marca, godz. 17:00

Temat: Koduj ze STEM Kindloteką – rodzinne programowanie ze Scratchem Jr
Opis: Chociaż aplikacja Scratch Jr kojarzy się raczej z nauką kodowania dla najmłodszych, postaramy się pokazać, że świetnie nadaje się również do działań międzypokoleniowych. Jak wykorzystać jego potencjał na lekcjach i na różne okazje? Tego dowiecie się na naszym spotkaniu!
Czas trwania: 90 minut
Dla kogo: Dla wszystkich chętnych edukatorów, nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców
Gdzie: STEM Kindloteka dla Każdego! (logowanie)
Kiedy: 26 marca, godz. 17:00

Harmonogram na kolejne dni dla nauczycieli, rodziców, uczniów:
http://​cyfrowydialog​.pl/​2​0​2​0​/​0​3​/​1​4​/​s​t​e​m​-​k​i​n​d​l​o​t​e​k​a​-​d​l​a​-​k​a​z​d​e​g​o​-​w​a​r​s​z​t​a​t​y​-​o​nline/