Razem dla zdalnej edukacji

Razem dla zdalnej edukacji

Wydawcy zrzeszeni w Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki zdecydowali się udostępnić jak najwięcej materiałów i narzędzi dydaktycznych ułatwiających prowadzenie zajęć w formule nauki zdalnej. Nauczyciel każdego przedmiotu, w każdej placówce, bez względu na segment edukacyjny znajdzie materiały dla siebie i dla swoich uczniów.

Wszystkie materiały są udostępniane całkowicie bezpłatnie na czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Linki do materiałów znajdują się w pełnym komunikacie Polskiej Izby Książki.