Darmowy Ibuk miesiąca

Darmowy Ibuk miesiąca

Wyobraź sobie, że możesz wyzwolić się od całego zła, jakie spotkało cię w życiu. Masz możliwość zostawić za sobą toksyczne związki, tragiczne sytuacje, lęk przed utratą partnera i złamanym sercem czy ból fizyczny, psychiczny i emocjonalny? Co robisz?

Zastanów się, jak by to było, poczuć się naprawdę szczęśliwym i odnaleźć sens życia; uwolnić się od destrukcyjnych schematów myślenia i reakcji, które prowadzą do negatywnych doświadczeń, oraz od toksycznych ludzi i sytuacji, które cię ograniczają? Jaka byłaby Twoja reakcja, gdyby okazało się, że od lat patrzysz w złym kierunku – wracasz do przykrych doznań z przeszłości, zamiast spojrzeć przed siebie, na przyszłość pełną bezkresnej nadziei?

Woda w kształcie serca i krople wokół niego na okładce książki pt. Żyj lepiej, kochaj mądrzej.© PWNA co, jeśli rozwiązaniem jest coś tak prostego jak zmiana nastawienia? Może wystarczy uświadomić sobie, w jaki sposób traktujesz czas – jak postrzegasz przeszłość, teraźniejszość i przyszłość? Czy nie chcesz wywołać pozytywnych zmian w każdym aspekcie swojego życia – począwszy od relacji intymnych i kontaktów z rodziną, współpracownikami, kolegami ze szkoły i przyjaciółmi? Czy to wszystko może się wydarzyć, jeśli po prostu zaczniesz inaczej patrzeć na swój świat? Kluczowe pytanie: czy wiedząc, jak to zrobić i mając taką możliwość, skorzystasz z nadarzającej się okazji?

Jeśli odpowiesz twierdząco, to jesteśmy w domu; masz przed sobą właściwą książkę i możemy brać się do pracy! (opis wydawcy)

Naszym czytelnikom oferujemy pełny tekst książki (dostęp po zalogowaniu się na platformie libra​.ibuk​.pl) W bibliotece nie jest wymagane logowanie, a poza wewnętrzną siecią wystarczy użyć PIN‑u otrzymanego w wypożyczalni.

Spis treści

Podziękowania 10
Wstęp 12

Rozdział 1
Jak perspektywa postrzegania czasu wpływa na twoje życie 14
Fundamenty negatywnego nastawienia 17
Stres: matka naszych dolegliwości 17
Zaburzenia lękowe: dzieci stresu 17
Depresja: pasierbica stresu 19
Geneza perspektyw postrzegania czasu 21
Wypełnij ten kwestionariusz 21
Sześć głównych perspektyw postrzegania czasu 23
Zrównoważona perspektywa postrzegania czasu przynosi większą stabilizację 24
Pozytywne skutki 25

Rozdział 2
Jak twoja perspektywa postrzegania czasu skazuje cię na toksyczne relacje – i co możesz z tym zrobić 28
Osobowość narcystyczna 29
Przeszła negatywna perspektywa postrzegania czasu a toksyczna relacja 29
Różne twarze toksycznych relacji 29
Tłumienie emocji 31
Pięć oznak, że jesteś w toksycznej relacji 33
Co się stało z Jennifer? 34
Bierna agresja jako reakcja na dręczenie 35
Reakcja bierno-agresywna 35
Działania prewencyjne – zdrowe sposoby reakcji 37
Nie myl dobrego serca z bierną agresją3 9
Sekrety i kłamstwa 39
Kłamać uczymy się w dzieciństwie 40
A co z tajnymi agentami i facetami z kilkoma rodzinami, które o sobie nie wiedzą? 41
Kończenie toksycznej relacji w pięciu krokach 43
Uwolnij się od negatywnej przeszłości i wpuść do swojego życia miłość 43

Rozdział 3
Dręczyciele i ich ofiary 46
Skąd się biorą dręczyciele? 47
A co z ofiarami? 50
Jak rozpoznać potencjalną ofiarę dręczenia 51
Studium przypadku dręczenia w szkole 52
Dręczenie w miejscu pracy 56
Skrajne przypadki dręczenia 59
Zbrodnie z nienawiści i bohater 63
Najpotężniejsza broń: edukacja 64

Rozdział 4
Ostracyzm – ostateczne odrzucenie 66
Trwałe szkody 67
Współpraca w społecznościach ssaków z rzędu naczelnych 68
Perspektywa Jane Goodall 70
Skokowy rozwój ostracyzmu 70
Przypadek ostracyzmu religijnego 72
Przypadki ostracyzmu w miejscu pracy 72
Jak przejąć kontrolę 74
Poczucie „braku”74

Rozdział 5
Seks a perspektywy postrzegania czasu 78
Perspektywa przeszła negatywna: Seks nie był przyjemnym doświadczeniem 80
Perspektywa przeszła pozytywna: Wow! To było super! 81
Teraźniejszy hedonizm: Zróbmy to teraz! 82
Teraźniejszy fatalizm: Będzie, co ma być 84
Przyszła transcendentalna perspektywa postrzegania czasu 85
Przyszły seks: Lęk przed nieznanym 85
Jaka jest idealna perspektywa postrzegania czasu w odniesieniu do seksu? 86
Mężczyźni, seks i perspektywy postrzegania czasu 87
Kobiety, seks i ich perspektywy postrzegania czasu 90
Prognozy są bardzo dobre 95
Rozdział 6.
Wychowanie dzieci a perspektywy postrzegania czasu 96
Bezwarunkowa miłość 97
Lęk rodzicielski 97
Współczesne czynniki stresogenne 97
Dyscyplina 99
Granice 101
Pracująca mama 102
Odnaleźć równowagę 103
Pracujący tata 103
Pytania i odpowiedzi 105
Samotne wychowanie dziecka 105
Syndrom pustego gniazda 109
Bogactwo możliwości 111
Ciesz się na myśl o świetlanej przyszłości 111

Rozdział 7
Jak stres wpływa na twoją perspektywę postrzegania czasu – i co możesz z tym zrobić 114
Stres a twoje serce 116
Stres a choroba pośpiechu 119
Stres przedświąteczny: gwiazdkowa chandra czy choroba afektywna sezonowa? 122
Jedzenie a stres 125
Stres wynikający z nienaturalnych zachowań w kulturze współczesnej 128
Efekt widza 129
Rozładowywanie stresu wywołanego wyrzutami sumienia 132
Rozdział 8.
Szczęście i życie, które ma sens 136
Dążenie do szczęścia 137
Poszukiwanie sensu 138
Szczęście kontra sens 138
Jesteś plusem czy minusem? 139
Praca z misją 142
Życie, które ma sens 144
Życzliwość jest najważniejsza 145
Perspektywy postrzegania czasu i nasz sposób widzenia świata 145
Miłość to życzliwość, a życzliwość to siła 146
Jak nasz pośpieszny styl życia niszczy kulturę uprzejmości 147
Nadszedł twój czas 148
Twoja jaśniejsza przyszłość 151

Epilog
Przyszłość terapii 152
Proces powstawania aplikacji TPT 153
Aetas: Mind Balancing Apps 154
Beta-testerzy 154
Greatist​.com 155

Słowniczek 158
Załącznik: Kwestionariusz ZTPI 160
Klucz do obliczania wyników 162
Źródła 166
Indeks rzeczowy 168
O Autorach 170