Konkurs dla młodzieży szkolnej o Wisławie Szymborskiej

Konkurs dla młodzieży szkolnej o Wisławie Szymborskiej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs internetowy „Życie, choćby i długie, zawsze będzie krótkie – Wisława Szymborska w życiu i poezji“ skierowany do klas 7 – 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Cele konkursu:

  1. Popularyzacja wśród uczniów postaci Wisławy Szymborskiej oraz jej twórczości w 100. rocznicę urodzin poetki
  2. Motywowanie uczestników konkursu do samodzielnego zdobywania wiedzy o poetce i jej twórczości literackiej
  3. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym ze źródeł internetowych
  4. Ukazanie dokonań osoby, która odniosła sukces w kraju i za granicą
  5. Zachęcenie do poszukiwania inspiracji w literaturze pięknej

Termin konkursu: 19.12.2022 (od godz. 17.00) – 22.01.2023 (do godz. 22.00)

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody! Biblioteka serdecznie zaprasza do uczestnictwa.

Szczegółowe zasady uczestnictwa zawarte są w regulaminie.

[Nie znaleziono pliku]

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konkursu i ich rodziców

Przejdź do Formularza konkursowego (w nowym oknie) lub w poniższym okienku.

Wybrana literatura dostępna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej:

Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie : korespondencja 1955 – 1996 / Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert ; opracowanie edytorskie Ryszard Krynicki. – Kraków : Wydawnictwo a5, 2018. – 165, [2] s.
Sygnatura: M 164921

Nie ma rozpusty większej niż myślenie: o poezji Wisławy Szymborskiej / Anna Węgrzyniak. – Katowice : Towarzystwo Zachęty Kultury, [1996]. – 149 s.
sygnatura: M 128598, M 128599

Nieznane losy autorów lektur szkolnych : wstydliwe tajemnice mistrzów pióra / Sławomir Koper. – Warszawa : Fronda, cop. 2020. – 359, [1] s.
Sygnatura: M 169951, M 169952

Nobliści skandaliści / Sławomir Koper. – Warszawa : Harde Wydawnictwo : Time Spółka Akcyjna, 2019. – 478, [2] s.
Sygnatura: M 169025

Pamiątkowe rupiecie : biografia Wisławy Szymborskiej / Anna Bikont, Joanna Szczęsna. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012. – 477, [3] s.
Sygnatura: M 155005, M2 25580

Szymborska – znaki szczególne : biografia wewnętrzna / Joanna Gromek-Illg. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2020. – 653, [3] s.
Sygnatura: M 169977

Świat ze wszystkich stron świata : o Wisławie Szymborskiej / Stanisław Balbus. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. – 249, [3] s.
Sygnatura: M 127646

Tak wygląda prawdziwa poetka, podciągnij się! : listy / Joanna Kulmowa, Wisława Szymborska ; wstęp, opracowanie i posłowie Urszula Chęcińska. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019. – 382, [5] s.
Sygnatura: M 168236, M 170417

Zachwyt i rozpacz : wspomnienia o Wisławie Szymborskiej / wybór, redakcja i opracowanie Agnieszka Papieska. – Warszawa : PWN, cop. 2014. – 525, [3] s.
Sygnatura: M 158465 © PBW