Darmowy ibuk miesiąca

Darmowy ibuk miesiąca

Okładka książki Grzegorza Radłowskiego pt. "Sztuka feedbacku. Jak korzystać z potencjału informacji zwrotnej".©PWNKsiążka „Sztuka feedbacku“ wielopoziomowo i kompleksowo porusza temat informacji zwrotnej z perspektywy indywidualnej, zespołowej i firmowej. Pokazuje bardzo celne modele, schematy, które mogą zostać zastosowane od razu, a jednocześnie nakreśla całe tło feedbacku, czyli to wszystko, co powinniśmy wiedzieć jako ludzie, liderzy, menedżerowie by właściwie różnicować sposób jej udzielania. Bardzo ważna jest również perspektywa tego, jak odbieramy informacje zwrotne oraz jak je odbierać, by były źródłem nauki, refleksji oraz by motywowały nas do pożądanej zmiany.

Dzięki lekturze tej książki poznasz:

  • metody i formuły feedbacku do zastosowania w różnych sytuacjach,
  • badania nad użyciem feedbacku w różnych firmach i zespołach,
  • formuły z poziomów: strategicznego do prowadzenia firmy dla właścicieli i zarządu, operacyjnego do prowadzenia zespołów dla menedżerów oraz indywidualnego do prowadzenia siebie w wybranym kierunku w relacjach i w życiu zawodowym.

Naszym czytelnikom oferujemy pełny tekst książki do 30.10.2023 r. (dostęp po zalogowaniu się na platformie IBUK libra). W bibliotece nie jest wymagane logowanie, a poza wewnętrzną siecią wystarczy użyć PIN‑u otrzymanego w wypożyczalni.

Spis treści

Dylemat wstępu czy wstęp do dylematu 18
Część I. Od kiedy zaczyna się informacja zwrotna 30
Otwieramy drzwi, czyli dlaczego i po co 37
Kierunki informacji zwrotnej 40
Stopień I. Poznam 48
Jak się „wyleczyłem”, czyli realnie 10 proc. lepiej 48
Feedbackable, czyli najważniejsza ze zdolności 51
Konwencja nauczania potrzebuje informacji zwrotnej 57
Normatywna informacja zwrotna i jej rodzaje 61
Praktyka najwyższej rzetelnosci 65
Lidera niosą wysokie standardy osobiste, a co niesie zespół? 70
Część II. Feedback premium, czyli autostrada to jednak coś innego niż droga gminna 74
Trzy rodzaje skupienia i empatia wspierająca dobrą informację zwrotną 79
Menedżer i pracownik w obliczu innej jakości kontaktów 81
Stopień II. Zrozumiem 86
Strategiczne feedbacki, mobilność intelektualna i emocjonalna na różnych poziomach 86
Poziom indywidualny, czyli perspektywa game changera 96
Jakościowe relacje, czyli jednak jakość 98
Zarządzanie, czyli tworzenie standardów z wykorzystaniem feedbacku 103
Najbardziej popularne modele – na ile są modne czy skuteczne Harwardzki model informacji zwrotnej 115
Model w coachingu indywidualnym 116
Proste modele w coachingu zespołowym 117
Model Jurgena Appelo 120
Jednak ćwiczę oko badacza 126
Model SBI-DB-II dla konstruktywnej krytyki 127
Model SPINKA 129
Model BEER 130
Model kanapkowy 132
Modele użyteczne i produktywne, klarowne, ale wciąż kontekstowe 133
Model feedforward 135
Model w Google − Manager Feedback Survey 136
Greenfeedback, czyli prawdopodobnie najlepsza informacja zwrotna 140
Konstrukcja greenfeedbacku i przykłady 142
Cztery założenia stojące za greenfeedbackiem 149
Obłęd zajętości i komunikacja biznesowa, czyli zmory organizacji 150
Pora na głębsze zrozumienie 152
Jednak pokoleniowy aktywator − kultura pokolenia 155
W końcu motywacja i potencjał 157
Okna Johari 158
Czynniki wpływające na to, jak zostanie odebrana informacja zwrotna 163
Kontekst ważniejszy od prawie wszystkiego 164
Kryteria ekologicznego sukcesu, choć nie zawsze wygrywają 166
Kim jesteś, czyli poziom wrażliwości na informację zwrotną i jej odbiór 167
Część III. Liderowanie, przywództwo to nieustanny stosunek do feedbacku 174
Dlaczego ludzie podążają za liderami i dlaczego należy pracować najpierw nad sobą? 179
Rozpoznawanie terytorium intelektualnego 181
Ego, terytorium intelektualne i lider 186
Stopień III. Przezwyciężę pokusę uproszczeń 194
Poznawanie terytorium emocjonalnego i psychologicznego 194
Znam terytorium, ale co mogę kształtować w sobie i w innych 196
Niedostępność geniuszu 196 Wyjątkowość talentu i naturalnych predyspozycji 199
Uzdolnienia, czyli dużo większe szanse 199 Świat się zmienia – inny etos pracy, „nowa normalność” 202
Eksperyment, czyli mobilność intelektualna i emocjonalna w akcji 204
Technika technik, czyli co możesz następnym razem zrobić inaczej 208
360 stopni, czyli ile stopni jest w kulturze twojej firmy 211
Niedopasowanie do roli, dopasowanie do firmy 220
Dopasowanie do roli, niedopasowanie do firmy 222
Subiektywne podejście do feedbacku 224
LVI 360 leadership versatile (wszechstronne przywództwo), czyli wyższy stopień zrozumienia roli informacji zwrotnej 227
Dziecięce marzenie – na ile jednoznacznie służy 229
Trzy formacje: korpofolwark, demokratyzacja, partycypacja 231
Redefinicja oceny, czyli nadużywanie 233
Założenie wszechstronności 235
O scenie wewnętrznej przywódcy, lidera 238
Skala wyjątkowo obrazująca 239
W końcu wydajność biznesowa i witalność 242
Część IV. Stopień mistrzowski, czyli źródła greenfeedbacku 248
„Uważam za naturalne”, czyli wysoki i niski kontekst 251
Stopień IV. Ciągle zdobywam mistrzostwo 256
Trudno być obiektywnym, ale koniecznie trzeba nad tym pracować 256
Irracjonalizm profesjonalny. Sytuacyjny – zdarza się 259
Możliwy wpływ, czyli warunki wyjątkowo praktyczne do kształtowania środowiska pracy 260
Rozumowanie logiczne i dialektyczne w służbie feedbacku 262
Inna perspektywa również możliwa na poziomie jednostkowym 266
Chodzi o rytuały i uczenie się lepszych standardów 270
Performance management, czyli co i po co? 272
Zostaw uchylone drzwi, czyli ostatnie uwagi 278
Załącznik I: Matryca greenfeedback indywidualny 282
Załącznik 2: Studium przypadku feedbacku strategicznego 284
Bibliografia 287