Ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci

Zapraszamy uczniów klas I – III szkół podstawowych do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „Wszechświat – kosmos i planety w mojej wyobraźni”. Nawiązuje on do Roku Mikołaja Kopernika w woj. kujawsko-pomorskim. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez ucznia ilustracji, która przedstawia własną interpretację wszechświata, planet, odkryć i dokonań Mikołaja Kopernika.

Termin nadsyłania prac: 06 listopada 2023 roku.

Szczegółowe informacje o celach konkursu, warunkach przyjęcia prac, kryteriach oceny, nagrodach i wymaganych dokumentach znajdują się w Regulaminie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zgoda rodziców/opiekunów prawnych