Czy tylko święty przy­nosi prezenty?

Czy tylko święty przy­nosi prezenty?

Szanowni Państwo,

w tym roku świą­teczna wystawa czeka na Państwa nie w biblio­tece, ale w wirtu­alnym salonie. Poczujcie magię świąt Bożego Naro­dzenia, rozpa­kujcie prezenty i zobaczcie, kto je przy­niósł. Świą­teczną wystawę przy­go­to­wały dla Państwa: Ewa Bielska i Justyna Frelichowska.
Zapra­szamy!