Bezpieczeństwo epidemiczne w bibliotekach

Bezpieczeństwo epidemiczne w bibliotekach

W związku z koniecznością przerwania łańcucha transmisji koronawirusa podjęto w Polsce decyzję o zamknięciu bibliotek do odwołania. Biblioteki od 13 marca nie mogą prowadzić czytelń oraz wypożyczalni, w tym przyjmować wypożyczonych egzemplarzy.

Biblioteka Narodowa przekazuje zalecenia dotyczące traktowania wypożyczonych egzemplarzy po odwołaniu stanu epidemii w Polsce i wznowieniu pracy bibliotek.

Wirus SARS-CoV‑2 może przetrwać przez pewien czas (do 5 dni) poza organizmem ludzkim, dlatego możliwe jest także powierzchowne skażenie publikacji. Zaleca się stosowanie następujących zasad postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do bibliotek:

  • egzemplarze wypożyczone do domu winien przyjmować personel zaopatrzony w rękawiczki lateksowe lub nitrylowe,
  • ograniczyć bezpośredni kontakt z egzemplarzem do jego identyfikacji,
  • nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu,
  • przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres 10 dni do 2 tygodni,
  • dezynfekować powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami przez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi, zawierającymi alkohol w stężeniu minimum 60%,
  • w przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV‑2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Wyłączenie z użytkowania na czas kwarantanny wszystkich egzemplarzy zwracanych po zakończeniu okresu zamknięcia bibliotek powinno zapewnić bezpieczeństwo wykonywanej pracy.

Należy także przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa:

 • prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
 • unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
 • zachowanie bezpiecznej odległości (od 1 do 2 metrów) od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzucanie takiej chusteczki,
 • zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).

Źródło: Biblioteka Narodowa