Wizyta w Przed­szkolu nr 11

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

W ramach działal­ności Dziecięcej Akademii Czytania Bajek kolejny raz mieliśmy przyjem­ność gościć w Przed­szkolu nr 11 w Bydgoszczy promując wśród najmłod­szych głośne czytanie. W dniu 9 listopada br. dla grupy trzy i cztero­latków przygo­to­wa­łyśmy spotkanie na temat książki Wandy Chotom­skiej „Pięciop­siaczki”. Po krótkiej rozmowie z dziećmi na temat książki i biblio­teki przeczy­ta­łyśmy kilka fragmentów „Pięciop­siaczków”, a następnie dzieci wykony­wały ilustracje do przeczy­ta­nego utworu. Spotkanie było bardzo udane, dzieci specjalnie dla nas zaśpie­wały piosenkę „Jesień”. Każde dziecko na zakoń­czenie otrzymało drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Grabowska-Janowiak