Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

Tematy lekcji reali­zo­wa­nych w Muzeum Oświaty:

 • Szkoła naszych dziadków i pradziadków;
 • Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – germa­ni­zacja i rusy­fi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów;
 • Jak w Plastu­siowym pamięt­niku – zajęcia dla najmłod­szych;
 • Mój elemen­tarz, moja pierwsza czytanka – elemen­tarze i podręcz­niki dawniej i dziś;
 • Od rylca do wiecznego pióra czyli historia pisma i mate­riałów piśmien­ni­czych;
 • Wspo­mnienia grana­to­wego mundurka czyli spotkania z uczniami dawnej szkoły;
 • Szkoły, których nie ma – kroniki, zdjęcia, pamiątki;
 • Harcer­stwo w szkole;
 • Samo­rząd­ność w szkole;
 • Gazetki szkolne dawniej i dzisiaj;
 • Marty­ro­logia nauczy­cieli bydgo­skich w latach drugiej wojny światowej;
 • Tajne nauczanie;
 • Pierwsze dni wojny w Bydgoszczy- „krwawa niedziela”;
 • Polska szkoła na obczyźnie – Olga Trybu­chowska;
 • Sylwetki nauczy­cieli bydgo­skich – F. Kaja, J. Świetlik, F. Grot;
 • Odbudowa szkol­nictwa, bydgo­skiego w latach 1945 – 1956;
 • Nauczanie religii w szkole;
 • Nauczy­ciel – więcej niż zawód czyli jak zostawało się nauczy­cielem;
 • Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa;
 • Sekrety Bydgoszczy.

Kontakt:
Tel. 52 342 65 90
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl