Życie według wartości

Życie według wartości

Biblioteka kontynuuje projekt opracowany w związku z jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa – kształtowanie postaw (wychowanie do wartości). Do wakacji kolejne klasy z bydgoskich szkół uczestniczyć będą w zajęciach, podczas których uczniowie mogą swobodnie dyskutować, oglądać fragmenty filmów, klipów muzycznych, tworzyć wspólnie plakaty, słuchać fragmentów książek i zastanawiać się nad znaczeniem wartości w swoim życiu.