Życie pod zaborem w latach 1772 – 1920. Powrót Byd­goszczy do macierzy

Życie pod zaborem w latach 1772 – 1920. Powrót Byd­goszczy do macierzy

W Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“ przy ulicy Jodłowej w Byd­goszczy odbyło się kolejne spo­tkanie, które przy­go­to­wali biblio­te­karze z PBW. Rys dziejów Byd­goszczy w okresie zaboru pru­skiego przed­stawił Tomasz Szulc, miło­śnik dziejów regionu. Poga­dankę uzu­peł­niła lektura frag­mentów tekstów źró­dło­wych z tego okresu.

Mariola Burak