Zostań w domu i czytaj e‑booki w Ibuku Librze

Zostań w domu i czytaj e‑booki w Ibuku Librze

Kolejny tydzień naro­dowej kwaran­tanny za nami, wszystkie zaległe lektury już prze­czy­tane. Co teraz? Choć drzwi biblio­teki są zamknięte, to wciąż możesz korzy­stać z książek w wersji on-line. 

Wydaw­nictwo Naukowe PWN poleca IBUKA Librę – e‑czytelnię czynną całą dobę, w której do czytania e‑booków nie potrze­bu­jesz żadnej apli­kacji. Wystarczy urzą­dzenie z prze­glą­darką inter­ne­tową obsłu­gu­jące HTML5.

Weź tablet lub laptop, rozsiądź się wygodnie w fotelu i oddaj lekturze, korzy­stając z zasobów IBUK Libra. Potrze­bu­jesz tylko kodu PIN, który zdobę­dziesz, pisząc na adres e‑mail biblio­teki. E‑booki to świetne rozwią­zanie na czas pandemii. Bez wycho­dzenia z domu szeroką ofertę publi­kacji masz w zasięgu ręki. Nie trać szansy na dostęp do lite­ra­tury i korzy­staj z IBUKA Libry.

#zostanw­domu #czyta­je­booki

W celu uzyskania PIN‑u, napisz na adres: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl