Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy i Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zapraszają bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy do wzięcia udziału w konferencji „BIBLIOTEKAWSPÓŁPRACACYBERPRZESTRZEŃ“, która odbędzie się 15 września 2017 r. w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 – 11.00 Nowoczesna biblioteka akademicka – dr Aldona Chlewicka-Mączyńska – Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
11.00 – 11.40 Crowdsourcing internetowy w działalności bibliotek – dr hab. Małgorzata Kowalska – Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
11.40 – 12.20 Biblioteki w rzeczywistości społecznościowych mediów i mobilnych technologii – dr Grzegorz Gmiterek – Katedra Bibliografii i Dokumentacji Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
12.20 – 12.40 Przerwa kawowa
12.40 – 13.20 Moje bibliotekarskie i niebibliotekarskie pasje – Marcin Karnowski – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy – bibliotekarz, animator kultury, poeta, prozaik, perkusista
13.20 – 14.00 Realizacja programu „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach“ - Ewa Bedełek – Kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Zapraszamy do rejestracji.