Model <span class="caps">7S</span> McKinseya – szkolenie

Model 7S McKinseya – szkolenie

W bibliotece odbyło się spotkanie z Igorem Pronobisem i Ziemowitem Pronobisem, przedstawicielami Fundacji Youth of Europe w ramach projektu Erasmus+ „Good, better, best: Quality Standards for Youth Participation“, którego beneficjentami są m.in. Rady Młodzieżowe z Polski i Rumunii. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z modelem 7S McKinseya w zarządzaniu organizacją. Część spotkania miała charakter warsztatów i polegała na zastosowaniu tego modelu w pracy biblioteki. Pracownicy podzieleni zostali na 7 grup i opracowywali standardy i wskaźniki biorąc pod uwagę cechy organizacji: strategię, strukturę, procedurę, styl, pracowników, umiejętności oraz wspólne wartości. Nowe spojrzenie na zarządzanie i ewaluację pracy instytucji wzbudziło duże zainteresowanie nauczycieli, a goście z fundacji spotkali się z życzliwym przyjęciem.