Zajęcia z edukacji włączającej

Zajęcia z edukacji włączającej

Zapraszamy na zajęcia „Poznajmy się” przeznaczone dla uczniów klas 1 – 6 szkół podstawowych organizowane w dniach 10 – 14.10.2022 r. w ramach kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”. 

Celem zajęć jest: 

  • Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo;
  • Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku;
  • Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów;
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.

PATRONAT HONOROWY nad kampanią objęli:
Minister Edukacji i Nauki,
Instytut Pamięci Narodowej,
Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty,
Pomorski Kurator Oświaty,
Zachodniopomorski Kurator Oświaty,
Prezydent Miasta Bydgoszczy,

Zapisy na zajęcia:

Małgorzata Lewandowska-Pyż

tel. 52 340 01 40 e‑mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com